ROSSAC

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Om ROSSAC
Om ROSSAC

rätt konsult, i rätt tid, till rätt pris

E-mail Print PDF

ROSSAC

ROSSAC konsultförmedling & affärsutveckling (enskild firma) startades av mig 1994 och har sedan år 2000 haft ett samarbetsavtal med Konsultmarknaden Sverige AB. Samarbetsavtalet avslutades enligt tidigare gjord överenskommelse i januari 2010. Konsultmarknaden Sverige AB drivs sedan september 2009 vidare med ny ägarkonstellation och namnbyte till Maxförmedling har gjorts under 2010. Maxförmedling likviderades sommaren 2011. 

Under perioden har över 400 avtal slutits av mig och mer än 100 företag (från enmansföretag till stora IT-konsultföretag) har via Konsultmarknaden (2000-2001)-> QleverIT (2001-2203)-> Konsultmarknaden (2004-2009) varit leverantörer till våra kunder.

Fler och fler köpare väljer en oberoende aktör, som "sållar agnarna från vetet", dvs hjälper till att hitta bästa möjliga tillgängliga konsulter som kan prestera minst upp till 1,5 - 2 gånger mer än en genomsnittskonsult, oftast för samma timpenning eller lägre.

Kortaste vägen till affär och de bästa långa relationerna får du om du är öppen, rak och ärlig. Naturligtvis jobbar jag med hög integritet och ställer samma krav på  partners. Jag är inte intresserad av leverantörer som försöker göra kortsiktiga vinster eller "shortcuts". Det finns många mycket duktiga leverantörer i mitt nätverk och fler är välkomna.

Konsultköparen får hjälp att hitta den konsult eller konsultföretag som passar bäst för uppdraget.

Använd kostnadsfritt en oberoende neutral förmedlare då du söker IT-konsult. ROSSAC hjälper dig utan kostnad att leta efter precis den IT-konsult du vill ha både avseende teknisk och social kompetens. Under hela kontraktstiden har du en enda ansvarig kontakt, även om ROSSAC levererar flera konsulter från olika konsultföretag.

Jag jobbar långsiktigt och ärligt och samarbetar gärna med andra seriösa aktörer på marknaden samt vill alltid ha två nöjda parter efter en affär.

Jag jobbar för ett långsiktigt partnerskap med mina kunder och har fortfarande affärsrelationer hos kunder från slutet av 1900-talet.

Affärsetiken är viktigare än procenten.

Under 2012/2013 så har verksamheten breddats till affärsutveckling, rådgivning, mentorskap och coach inom IT-området. Rekryteringsuppdrag, som ej kolliderar med förmedlingsuppdrag, utföres gärna i form av Headhuntinguppdrag. dvs kvalificerade tjänster med hög integritet.

Rolf Olsson är aktiv i Dataföreningen i Sverige Södra kretsen, i den ideella På-Vägen-Hem verksamheten, som har haft en mycket positiv utveckling sedan starten 1999. 30 - 40 aktiviteter per år med tusentals deltagare.

En av mina egenskaper, som ibland kan vara pinsam, är att jag lider av ansiktsblindhet, Prosopagnosi se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Prosopagnosi Jag har under alla år försökt mörka för andra och förneka det för mig själv, men nu är jag mogen att erkänna att jag tillhör 2%-gruppen. Nästan alltid har jag lyckats få hjälp av kollegor och närstående och inte minst min hustru Anne-Cathrine, som är extremt duktig på att känna igen personer, situationer och har ett långtidsminne, som är avundsvärt. Genetisk egenskap, eftersom svärmor född 1920, fortfarande idag är minnesmästaren i familjen.

Som jag alltid sagt, det du inte själv är bra på, finns det säkert någon annan som gärna gör bättre. Det är en filosofi, som jag klarat mig ganska länge på, och jag är duktig på att hitta de andra.

Rolf Olsson

 

 

 

¨